Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja budżetu i rozwoju stała 0000-00-00
Komisja ds. społecznych stała 0000-00-00
Komisja ds. Statutowych stała 0000-00-00
Komisja rewizyjna stała 0000-00-00
KOMISJA REWIZYJNA oraz KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU posiedzenie łączone stała 0000-00-00
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska stała 0000-00-00
Komisja wspólna stała 0000-00-00